Prowadząc od wielu lat usługi z zakresu brukarstwa (m.in. układania kostki brukowej) wiemy, że bardzo ważnymi elementem mającym wpływ na trwałość wykonywanych prac brukarskich jest odpowiednie odprowadzenie wód gruntowych. Podpowierzchniowe cieki wodne, które nie są uregulowane z biegiem czasu potrafią zniszczyć tereny, które wcześniej nie zostały utwardzone. Dlatego też, przed przystąpieniem do prac brukarskich wykonujemy systemy odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych (drenaże). Po zakończeniu prac związanych z drenażem i budową kanalizacji deszczowej polecamy Państwu swoje usługi z zakresu zagospodarowania terenu (brukarstwa i architektury ogrodowej).